Tervetuloa kotisivulleni!

Olen taidegraafikko, joka rakastaa luontoa sen kaikissa eri muodoissa.

Taiteeni pohjautuu osittain omaan elämääni, osittain satuihin ja tarinoihin. Ideat muuttuvat koko ajan mielessäni ja lopuksi kehittyvät teoksiksi. Eläinhahmoni toimivat symboleina, usein ihmisten sijaisina. Yritän kuvata niiden kautta elämän monimuotoisuutta, iloa, surua ja onnellisuutta.

Eläimistä etenkin koirat ovat muodostuneet minulle taiteessani tärkeäksi. Niinpä niitä esiintyykin ehkä eniten töissäni. Tosin löytyy kyllä kissojakin, kaloja ja lintuja.

Naishahmo kulkee usein mukana teoksissani. Ehkä se kuvastaa jollakin tavalla minua itseäni. Toivon, että oma elämäni ja lapsenmielisyyteni jotenkin heijastuu grafiikastani.

Näyttelytoiminnastani on tarkemmin tietoa CV:ssä.

Sivujani ja verkkokaupat, joissa grafiikkaani on esillä ja myynnissä:

Virtuaaligalleria v.2020

Suomen Taidegraafikot Grafoteekki

https://taiko.fi/artists/leenagolnik

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2405

Jade Nettigalleria

images_2.png Leena Golnik Graphic Artist

Welcome to my homepage!

I am a graphic artist who loves nature in all its different forms.

My art is based partly on my own life, partly to the fairy tales and stories. The ideas are changing all the time in my mind and finally develop to the works. My animal characters act as symbols, often instead of people. I will try to describe by them the diversity of life, joy, sadness and happiness.

Animals, especially dogs, have become important to my art. That is why they can be found perhaps in most of my works. Though there can be found also cats, fish and birds. A female character is appearing in my works often as well. Perhaps it is a reflection of me in some way.

I hope that my own life and childish mind is somehow seen in the graphics I make.

You can find more information of the exhibition activities on CV.

My pages and art online:

Suomen Taidegraafikot Grafoteekki

https://taiko.fi/artists/leenagolnik

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/en/artists/2405

Jade Nettigalleria

 images_2.png Leena Golnik Graphic Artist