Tervetuloa kotisivulleni!

Teoksieni pääasiallinen lähtökohta on luonto. Aiheeni saan joko todellisuudesta, tarinoista, unistani tai mielikuvituksestani. Joskus käytän myös runoutta hyväkseni. Näitä yhdistellen muotoutuu ajatuksia joita sitten toteutan.

Töissäni on myös kertausta ja ns. jatkumoa. Palaan usein vanhaan aiheeseeni. Edellinen työni synnyttää seuraavan ja se taas seuraavan, aihe jatkuu ikään kuin omana tarinanaan.

Eläinaiheet ovat minulle erityisen rakkaita, mikä näkyy myös teoksissani. Yritän kuvata niiden kautta elämän monimuotoisuutta, iloa, surua ja onnellisuutta. Naishahmo kulkee myös usein mukana teoksissani. Ehkä hän kuvastaa jollakin tavalla minua itseäni. 

Ansioistani ja näyttelyistäni löytyy tietoa CV:stäni. Olen osallistunut yli 150 näyttelyyn ympäri maailmaa ja saanut vaikutteita taiteeseeni asuessani taiteilijaresidensseissä Ruotsissa, Itävallassa, Italiassa, Unkarissa ja Kreikassa.

CV

Galleria

Kuinka ostaa


The main basis of my work is nature. I get my ideas from either reality, stories, dreams, or my imagination. Sometimes I also use poetry. Combining these elements I can find new ideas to realize.

There is also repetition in my works. I often return to my old topic. My previous work gives birth to the next and again to the next, the subject continues as if in its own story.

Animal subjects are especially dear to me, which is also reflected in my works. Through them, I try to describe the diversity, joy, sadness, and happiness of life. The female character also often appeares in my works. Maybe she somehow reflects me.

Information about my merits and exhibitions can be found on my CV. I have participated in the exhibitions more than 150 around the world and got inspiration for my art when I have lived in artists’ residences abroad.